ŁAZY - PASIKONIE - ZAWADY


Łazy to wieś położona przy dawnym Trakcie Królewskim, pomiędzy Kampinosem a Żelazową Wolą. Znajdują się tu pozostałości XVIII-wiecznego dworu należącego do Bromirskich, a później Karnkowskich. Z majątku do pobliskiego XIX-wiecznego kościoła św. Doroty w Zawadach prowadzi malownicza, lokalna droga o długości około 3 km. Rośnie wzdłuż niej ponad 850 drzew, głównie lip drobnolistnych, z których blisko 780 ma status pomników przyrody.