MILANÓWEK


Pod koniec II wojny światowej (od 1944 do 1945 r.) urna z sercem Chopina była przechowywana w Milanówku. Po śmierci kompozytora jego ciało spoczęło na Cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu, natomiast serce zgodnie z ostatnią wolą Fryderyka przywiozła do Warszawy najstarsza siostra Ludwika. Zostało wmurowane w filar kościoła Świętego Krzyża. W czasie powstania warszawskiego Niemcy, przekonani, że kościół św. Krzyża zostanie zniszczony podczas walk z powstańcami, zabrali ze świątyni urnę z sercem kompozytora. Generał Erich von dem Bach-Zelewski przeka więcej title=

STOLICA KRÓWEK

Krówki, pyszne cukierki, których głównym składnikiem jest mleko, to sztandarowe dzieło poznańskiego cukiernika Feliksa Pomorskie... więcej title=