Zespół pobenedyktyńskich zabudowań klasztornych

Opactwo, w którym Konrad Mazowiecki więził swego bratanka


Na terenie grodu Sieciech wzniósł klasztor dla sprowadzonych z Francji w XI w. benedyktynów. Opactwo istniało tam do połowy XIII w. Gdy przesunął się nurt Wisły, gród został opuszczony, bo przestał mieć znaczenie strategiczne. Zakonnicy opuścili konwent na terenie grodu i przenieśli się do miejscowości zwanej dziś Opactwem, gdzie zachował się zespół pobenedyktyńskich zabudowań klasztornych. Choć budynki pochodzą z XVIII–XIX w., to wznoszą się na fundamentach sięgających czasów średniowiecza